Wat is SkoopMobiel?

“SkoopMobiel, Bioscoop op locatie” is een initiatief van en door vrijwilligers uit De Liemers, dat facilitair wordt ondersteund door Caleidoz en Filmhuis Zevenaar en financieel is gesteund met bijdragen van bedrijven en organisaties uit De Liemers (zie onze Sponsoren-pagina).

Aan dit initiatief ligt de gedachte ten grondslag om ouderen en mensen met een beperking, die moeilijk of geen gebruik meer kunnen of willen maken van activiteiten buiten de deur, een leuke middag aan te bieden door het vertonen van films. Tevens ontstaat zo de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

SkoopMobiel © 2016 Frontier Theme