Doelstelling

Skoopmobiel biedt filmvoorstellingen op locatie aan:

1. aan instellingen en organisaties voor ouderen en mensen met een lichamelijke of maatschappelijke beperking;

2. aan instellingen en organisaties met een maatschappelijk nut;

onder de volgende voorwaarden:•

– er is geen sprake van een financieel oogmerk

– de activiteit wordt niet door anderen op locatie geleverd.

 

Aan dit initiatief ligt de gedachte ten grondslag om ouderen en mensen met een beperking, die moeilijk of geen gebruik meer kunnen of willen maken van activiteiten buiten de deur, een leuke middag aan te bieden door het vertonen van films. Tevens ontstaat zo de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

 

Skoopmobiel heeft geen winstoogmerk.

 

SkoopMobiel © 2016 Frontier Theme