Wie, wat, waar?

Wie zijn wij?

SkoopMobiel De Liemers/Bioscoop op locatie” is een initiatief van en door vrijwilligers. Wij hebben geen winstoogmerk en we bieden onze activiteiten alleen aan als deze niet door anderen op locatie geleverd kunnen worden.

Wat doen wij?

Wij willen ouderen en mensen, die moeilijk of geen gebruik meer kunnen of willen maken van activiteiten buiten de deur, een leuke middag of avond aanbieden door het vertonen van films. Wij bieden deze filmvoorstellingen op locatie aan:
– aan instellingen en organisaties voor ouderen en mensen met een lichamelijke of maatschappelijke beperking;
– aan instellingen en organisaties met een maatschappelijk nut.

Wat wordt vertoond?
Altijd wordt in overleg met u bepaald welke film zal worden vertoond.

Wat kunt u van ons verwachten?
– Benodigde apparatuur zoals filmdoek, beamer, geluidsinstallatie en filmdvd
– Hoofdfilm en indien gewenst en mogelijk een voorfilm over een historische gebeurtenis in de regio De Liemers
– Het voldoen van de filmrechten (standaardtarief) indien u hiervoor zelf geen voorziening hebt getroffen
– Indien mogelijk muzikale omlijsting bij inloop en pauze

Wat verwachten wij van u?
– Een voor filmvoorstellingen geschikte locatie die voldoende verduisterd kan worden
– Zorg voor de inrichting van de filmzaal
– Het bieden van de mogelijkheid aan bezoekers tot consumptie van een inloop- en pauzedrankje
– Inning van entreegelden en afdracht daarvan aan ons direct na de voorstelling
– Een gratis consumptie voor de vrijwilligers van SkoopMobiel

Kosten
Onze standaard toegangsprijs bedraagt € 3,- per bezoeker. Het bedrag is nodig om filmrechten te kunnen betalen, onze apparatuur te onderhouden, de gewenste films aan te schaffen en eventuele andere verplichtingen te kunnen voldoen. Afwijking van de standaardprijs is in overleg mogelijk.

Publicatie
SkoopMobiel betaalt filmrechten volgens de zgn. standaardlicentie. Met deze licentie is het toegestaan om een aankondiging met titelvermelding en inhoud te doen op een poster binnen de vertoningslocatie of te e-mailen aan het ledenbestand in een besloten omgeving. Het is echter binnen dit standaardtarief niet toegestaan om de film met titelvermelding, cast en inhoud publiekelijk aan te kondigen. Dat is de reden dat SkoopMobiel over voorstellingen niet in de publiciteit treedt.
Wilt u toch publiekelijk aankondigen dan kunt u zelf minimaal een week voor de voorstelling een pluslicentie aanvragen bij bijvoorbeeld Filmservice BV (www.filmservice.nl).
Bij beide licenties (standaard of plus) bent u verantwoordelijk voor de wijze van publicatie.
De spelregels van de licentievoorwaarden kunt u als PDF downloaden .

Interesse in ons aanbod?
Als u interesse hebt in ons aanbod kunt u contact opnemen met een van de initiatiefnemers, Wilma Blum (0316-330960) of Jan Bergmans (0316-527304).Meer informatie kunt u ook verkrijgen via onze website www.skoopmobiel.nl of via ons algemeen e-mailadres: info@skoopmobiel.nl.

Wilt u dit document downloaden?
Dit document is als PDF hier beschikbaar

SkoopMobiel © 2016 Frontier Theme